MMK:79400
 1. Price

  158800
 2. Save

  79400
Buy now

ဝယ္ယူရာတြင္သိရွိရမည့္အခ်က္မ်ား -
more...


ကုန္ပစၥည္းအညႊန္း -ဝယ္ယူသည့္နည္းလမ္း -

Customer comments -

 • အရမ္းေကာင္းတယ္ !
 • မဆိုးဘူး ပံုေတြ အရမ္းၾကည္တယ္
 • ႀကိဳက္တယ္ အၾကာႀကီး ေမာင္းလို႔ရတယ္
 • အရမ္းေကာင္းတယ္ သံုးရတာ အဆင္ေျပတယ္
 • ၀ယ္တာၾကာျပီ အခုမွ အစမ္းသံုး ၾကည့္ေနတာ ကိစၥမရွိဘူး
 • အရမ္း ေက်နပ္တယ္