MMK:29900
 1. Price

  59800
 2. Save

  29900
Buy now

ဝယ္ယူရာတြင္သိရွိရမည့္အခ်က္မ်ား -
more...


ကုန္ပစၥည္းအညႊန္း -ဝယ္ယူသည့္နည္းလမ္း -

Customer comments -

 • ၁.သံုးစြဲဖို႔လြယ္ကူပါတယ္၊ပံုမွန္ထက္အရည္ေပ်ာ္တာျမန္တယ္ !သို႔ေသာ္အသား tileကိုထားရန္ ပိုၿပီးျမန္ဆန္မွာပါ
 • ၂.တခ်က္စမ္းသံုးၾကည့္ေတာ့ ေရေပၚမွာထက္အရည္ေပ်ာ္တာညီမွ်တယ္
 • အရည္ေပ်ာ္တာျမန္လိုက္တာ ၊တစ္မိုက္ခ႐ိုေ၀့မီးဖိုထက္အမ်ားႀကီးပိုျမန္ေသာေႀကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြတာနဲ႔လည္း၀ယ္ခ်င္ပါတယ
 • ပစၥည္းမဆိုးဘူး ၀ယ္ဖို႔တန္ပါတယ္ေနာ
 • ကုန္ပစၥည္းရလဒ္မဆိုးဘူး ပစၥည္းပို႔တာျမန္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသင့္ေလွ်ာျခင္း ေကာင္းေသာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ေဆာင္ေပးမွာေနာ္
 • ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးမဆိုးဘူး ထုပ္ပိုးမႈလည္း အရမ္းေကာင္းတယ္