MMK:57777
 1. Price

  82777
 2. Save

  25000
Buy now

ဝယ္ယူရာတြင္သိရွိရမည့္အခ်က္မ်ား -
more...


ကုန္ပစၥည္းအညႊန္း -ဝယ္ယူသည့္နည္းလမ္း -

Customer comments -

 • Brandအစစ္၊ အေရအေသြးေကာင္းတယ္
 • ပစၥည္းေရာက္တာနဲ႔ စမ္းသံုးၾကည့္တာ မဆိုးဘူး သံုးလို႔ေကာင္းတယ္
 • ထုပ္ပိုးထားတာ သပ္ရပ္တယ္!မဆိုးဘူး
 • ဒီဇိုင္းလွျပီး ၊ အေရအေသြးလဲ ေကာင္းတယ္
 • ဒီေန႔ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ရိုက္လုိက္တာ ေက်နပ္တယ္!!
 • ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျပီး ပစၥည္းမဆိုးဘူး၊ serviceလဲ ေကာင္းတယ္
 • အဆင့္အတန္းျမင့္တယ္၊ မိတ္ေဆြေတြကလဲ ၀ယ္ခ်င္ၾကတယ္တဲ့